Lorpenen libreta

Bakoitzaren ezaugarri onenak nabarmentzea oso garrantzitsua da. Ideia ona izan daiteke horiek denak libreta batean apuntatzea, egiten ari garen ahaleginaz denok kontziente izateko, eta sendotzen saiatzeko.